top of page

Geschiedenis van Vlijtingen

Vlijtingen is een deelgemeente van Riemst en ligt in het zuidoosten van Limburg (België) in de regio Haspengouw. Vlijtingen, bestaande uit het dorp zelf en het gehucht Lafelt, telt 2648 inwoners en bestrijkt een oppervlakte van 878 hectare.

Gedurende het Ancien Régime (1450 – 1800) was Vlijtingen de hoofdplaats van de elf banken van Sint-Servaas. De elf banken van Sint-Servaas, ook wel de elf heerlijkheden van Sint-Servaas, is de aanduiding voor een groep van elf dorpen met een gemeenschappelijke staatkundige geschiedenis in de huidige provincies Luik, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. De dorpen waren tot 1797 bezittingen van het kapittel van Sint-Servaas, dat verbonden was aan de Sint-Servaaskerk in Maastricht.

In Vlijtingen was tevens de hoofdbank gevestigd, het zogenaamde 'Gerecht van de Elf Banken' ofwel de 'Hof van Vlijtingen'. Het Maastrichtse kapittel van Sint-Servaas bezat hier het kasteel Daelhof, een buitenverblijf van de proost, en het Blockhuis, de verblijfplaats van de rijproost (beide verdwenen). Het graafschap Loon en (na 1366) het prinsbisdom Luik konden in Vlijtingen dus geen invloed laten gelden, hoewel ze dit wel meermaals hebben geprobeerd.

Op 2 juli 1747 werd Vlijtingen grotendeels platgebrand toen, na de slag bij Lafelt, de zegevierende Franse troepen het dorp binnenvielen. Het kasteel Daelhof, eigendom van het Sint-Servaaskapittel, en het Blockhuis, de vergaderplaats van de 'hoofdbank van Vlijtingen' en verblijfplaats van de rijproost, werden tijdens deze slag vernield en niet meer heropgebouwd. De gebouwen bevonden zich op of in de buurt van de huidige Meerplaats.

In 1934 werd ten oosten van Lafelt het Albertkanaal gegraven. Vlijtingen was de eerste Belgische gemeente waar een ruilverkaveling doorgevoerd werd (1957-1963). In 1977 werd Vlijtingen, en haar beide gehuchten Lafelt en Ellicht, gefusioneerd met negen andere dorpen tot de gemeente Riemst.

Oorsprong van de naam 'Vlijtingen'

In het lokale dialect wordt het dorp Vlètegge genoemd. Flétange is de Franse benaming en Flétindje de Waalse. De dorpel van de Sint-Albanus kerk ligt 85,10 meter boven de zeespiegel.

Voor de oorsprong van de dorpsnaam beschikken we over drie hypotheses. Vlijtingen is een samenstelling van vlyt(vlug) en ingen(veld) wat zou verwijzen naar het sneller oogstklaar zijn op deze plek van de gewassen. De naam kan ook afgeleid zijn van vliet wat afgeleid is van het Latijnse vletum en dat beek of rivier betekent. Een derde verklaring zegt dat je Fletinghen kan opsplitsen in flet, ing en heim. Flet/Fleido is een Frankische naam, ing betekent clan en heim huis. De woonplaats van de clan/familie van Fleido die zich hier, afgaand op de naam, gevestigd zou hebben tussen de vijfde en tiende eeuw. 

Hoe we bij 't Vlyt zijn geraakt...

In alle drie van bovenstaande hypotheses komt het woord vlyt of vletum of Flet terug. Samen met het verhaal over de Elf Heerlijkheden leek het ons in eerste instantie Heerlijckheidt ‘tVlyt een mooie naam te zijn.  

Na veel nadenken en met allerlei mensen hierover te praten hebben we gekozen voor kortweg: 't Vlyt.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je hier in!

Hartelijk dank. We houden je op de hoogte!

Vlyt_Logo_DEF.png
bottom of page