top of page
Huurovereenkomst Vakantiewoning ’t Vlyt

 

1. Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te B-3770 Riemst-Vlijtingen, Kloosterstraat 10 en er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk ermee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

2. Boeken

U kunt telefonisch of via mail boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht.

Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

Boekingsopdracht en betalingen:

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van € 500,- te gebeuren.

Het restant van de huursom + een waarborg van 300 euro dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Bij boeking binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + de waarborg van 300 euro onmiddellijk te betalen.

Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annulatievoorwaarden hieronder beschreven zijn dan van kracht. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

Annuleren

Bedenktijd: een boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen boven de 30 dagen vóór aanvang van de huurperiode.

Bij annulering na deze 5 dagen of boekingen binnen de 30 dagen voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht.

Annulering door de huurder

Annuleringen moeten per e-mail aan de eigenaar worden doorgegeven, daarna ontvangt u een annuleringsbevestiging.

Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten de aanbetaling van de huursom.

Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.

Vanaf 48 u voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%.

Annulatieverzekering: annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

Wij raden huurders aan om altijd een aangepaste annulatieverzekering af te sluiten.

Annulering door de verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering doordat er een gebrek aan de woning is, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Annulering owv Covid-19 

Voor gasten uit België:

 • Indien de overheid beslist dat vakantiewoningen gesloten moeten worden of reizen binnen België verbiedt op het moment van check-in, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% terugbetaling van hetgeen reeds door gast werd betaald.

 • Indien de overheid regels oplegt waardoor een verblijf niet meer toegelaten is voor het reisgezelschap op moment van check-in, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% terugbetaling van hetgeen reeds door gast werd betaald.

 • Opgelet: indien een boeking gemaakt wordt die in strijd is met de op dat moment geldende maatregelen, kunnen deze niet ingeroepen worden om de boeking later alsnog te annuleren. Een verplaatsing kan wel.

 • Indien het verblijf geannuleerd moet worden door een Covid-19 besmetting of quarantaine, valt dit niet onder deze speciale omstandigheden en gelden de normale modaliteiten (zie hierboven). De reiziger kan zich hiervoor wel laten indekken door een reisannulatieverzekering.

 • Indien er geannuleerd wordt omwille van andere redenen, dan gelden de normale annulatievoorwaarden (zie hierboven).

Voor gasten uit buitenland:

 • Indien de Belgische overheid beslist dat vakantiewoningen moeten gesloten worden op het moment van check-in, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% terugbetaling van hetgeen reeds door gast werd betaald.

 • Indien de Belgische overheid reisbeperkingen oplegt op het moment van check-in waardoor het voor de buitenlandse reiziger niet mogelijk is om België binnen te komen, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% refund van hetgeen reeds door gast werd betaald.

 • Opgelet: indien een boeking gemaakt wordt die in strijd is met de op dat moment geldende maatregelen, kunnen deze niet ingeroepen worden om de boeking te annuleren!

 • Indien door reisrestricties in het land van herkomst van de gast op het moment van de check-in niet naar België kan worden gereisd, dan gelden de normale annulatievoorwaarden (zie hierboven).

 • Indien het verblijf geannuleerd moet worden door een Covid-19 besmetting of quarantaine, valt dit niet onder deze speciale omstandigheden en gelden de normale modaliteiten (zie hierboven).  De reiziger kan zich hiervoor wel laten indekken door een reisannulatieverzekering.

 • Indien er geannuleerd wordt omwille van andere redenen, dan gelden de normale annulatievoorwaarden (zie hierboven).

 

3. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

 • De huurders zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke coronamaatregelen.

 • Het vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

 • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

 • De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden.

 • Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin.

 • Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten, fuifen of vrijgezellenavonden te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

 • Roken: Het is verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

 • Huisdieren worden niet toegelaten tot de woonst.

Aansprakelijkheidsverzekering

 • De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

 • De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

 • De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.

 • De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

 • Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

 • De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig maar wel bereikbaar tijdens de kantooruren.

 • Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Tongeren.

4. Maximaal aantal personen /Extra personen

In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (in dit geval 8 of 10) mag niet overschreden worden.

Een kind jonger dan 3 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.

Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

Bij een niet-volledige bezetting zijn extra personen welkom mits voorafgaand overleg. Extra personen die buiten medeweten van de verhuurder komen logeren, zijn niet toegestaan.

Onderverhuren is niet toegestaan.

5. Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

Indien uw aankomstuur afwijkt van 16:00 vragen wij om ons tijdig te verwittigen.

Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00, de dag van aankomst.

Vertrekuur: de vakantiewoning dient verlaten te worden ten laatste 10u, de dag van vertrek.

Een verlengd verblijf is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits voorafgaand overleg.

Een late check-out is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits voorafgaand overleg.

6. Het einde van het verblijf / Eindschoonmaak

Einde van het verblijf

Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.

Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.

Verlaten van de woning

Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen en de ramen en deuren te sluiten.

7. Huisvuil sorteren

Men dient het huisvuil te sorteren. Indien dit niet gebeurt, wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst en kan er een boete volgen. Deze boete zal worden verhaald op de huurder.

In de afvalruimte vindt de huurder een glascontainer, een GFT-container en een huisvuilcontainer. 

8. Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt. Bij het einde van het verblijf verzamelt de huurder het gebruikte bed- en badlinnen in de voorziene linnenzakken.

9. Waarborg

De waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Klachten in verband met bestaande schade worden aanvaard tot 6 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf  geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Meld ongelukjes spontaan.  Bij een ongeluk(je) neemt u contact op met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan er een oplossing gezocht worden die beide partijen kunnen aanvaarden.

bottom of page